Pengertian dan Definisi -

Pengertian Pembangunan Ekonomi dan Teori Dalam Pembangunan Ekonomi

Seringkali kita mendengar mengenai pembangunan ekonomi tanpa mengetahui pengertian dan maknanya, seringkali kita menggunakan kalimat tersebut padahal kita sendiri tidak tahu mengenai makna dari pembangunan ekonomi sesungguhnya. Menurut Sadono Sukirno (1996), Pengertian Pembangunan Ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan perkapita...